doplnění
(schváleno schůzí sekce ASS 17.2.2016)

BOS ................................................7 bodů

Bodová klasifikace pro soutěž „Výstavní ASS roku“
(schváleno schůzí sekce ASS 11.12.2011)

Výborná 1 ……………………….. 4 body
Výborná 2 ……………………….. 3 body
Výborná 3…………………......... 2 body
Výborná 4…………………......... 1 bod

CAJC ……….………………..….. 5 bodů
CAC"> ASS výstavy body

Bodová klasifikace pro soutěž „Výstavní ASS roku“
(schváleno schůzí sekce ASS 11.12.2011)

Výborná 1 ……………………….. 4 body
Výborná 2 ……………………….. 3 body
Výborná 3…………………......... 2 body
Výborná 4…………………......... 1 bod

CAJC ……….………………..….. 5 bodů
CAC, CACA,CWC….…………... 5 bodů
Res.CAC………………………... 3 body

Nejlepší mladý jedinec (BOJ)….... 3 body
Nejlepší veterán (BOV)………… 3 body

Národní vítěz ………........... 10 bodů

Nej. fena/pes plemene……… 10 bodů

Res.CACIB……………………… 8 bodů
CACIB………………………….. 13 bodů
Kvalifikace Cruft´s…………….. 10 bodů

BOB……………………………. 15 bodů
BOS...................................  7 bodů

KV/VSV……………................... 30 bodů
KV mladých, Vítěz mladých SV… 10 bodů

Oblastní vítěz, Krajský vítěz ……. 3 body

BIG , BIG junior,BOD junior,BIS junior, BIS dorost, BIS pracovní, BIS veterán I. (MVP,NV,KV,SV)..…………….. 20 bodů
BIG II. ………………………..…. 15 bodů
BIG III.………………………….. 10 bodů
BIG IV. …………………………. 5 bodů
BIG V. …………………………… 3 body

BIS (OV)………............................. 50 bodů

BOD (MVP,NV)…………………. 50 bodů
Res. BOD……………………........ 30 bodů

BIS (MVP,NV,KV,SV)….……… 100 bodů                          
Res. BIS………………………….. 80 bodů  

BODOVÉ HODNOCENÍ VÝSTAV VE VELKÉ BRITÁNII:
CC - 100 bodů
res.CC - 80 bodů

pořadí ve třídě :
1.místo ....................30 bodů
2.místo.....................20 bodů
3.místo.....................15 bodů
4.místo.....................10 bodů
VHC ...........................5 bodů

 


V případě Světové, Evropské výstavy a Evropské výstavy ESA se získané body násobí dvěma! Do soutěže se započítávají také výsledky ze zahraničních výstav.
Tato soutěž je určena pro psy a feny v majetku člena KCHLS!!!