ROČENKA 2012

Rádi bychom vydali další ročenku anglického špringršpaněla. Tato ročenka bude obsahovat:

- standard plemene

- článek o historii ASS v ČR (Ing.Siladi)

- článek o historii využití ASS v lovecké praxi v ČR (M.Benda)

- inzeráty „in memoriam“

- inzeráty jednotlivých chovatelských stanic a chovných jedinců

- seznam chovných psů a fen (jméno psa/feny,datum nar., majitel, chovatel, DKK, fuco, zkoušky, šampionát – např. CH ČR)

Abychom mohli vydání ročenky realizovat, je nutné zajistit min. 30 stran placené inzerce!!!

1 strana inzerce CHS nebo chov.jedince = 500,- Kč (inzerát graficky zpracuje Mgr.Dita Michlová dle jednotného vzoru – možnost volby barvy pozadí nebo textu,typ jedna,dvě nebo tři fotky na stránku)

inzerce „in memoriam“ (půlstránka) = 150,- Kč (zpracuje jednotně Mgr.Dita Michlová)

Do 15.3.2013 bude paní Michlová evidovat zájemce o inzerci v ročence.

e-mail: dita.michlova@seznam.cz

Každý inzerent obdrží za každou stránku inzerce 1 výtisk ročenky

(2 stránky inzerce = 2 ks ročenky), nepočítá se inzerce „in memoriam“.

Předpokládaný náklad je cca 100 ks – bude ještě upřesněno dle konkrétních možností zajišťovatele tisku.

Josef Sojka, Mgr. Dita Michlová

UKÁZKY Z MINULÉ ROČENKY :