Nácviky na zkoušky vloh Malešov 16.-18.4.2010


Když se vydaří počasí a sejde správná parta lidí, tak akce nemůže dopadnout jinak než na výbornou! Nebylo tomu jinak ani při letošních dubnových nácvikách na zkoušky vloh v Malešově, kterých se zúčastnilo 11 WSS, 12 ASS a cca 40 páníků . Ke zdárnému průběhu celé akce přispěli nemalou měrou členové MS Roháč-Malešov, provozovatelé kempu manželé Barenčíkovi a vedoucí jednotlivých skupin, kterými letos byli Ing. Zemánek, Ing. Pospíšilová, Roman Hubek a moje maličkost.
Nácviky tentokrát začaly již v pátek v podvečer, kdy se většina účastníků sjela v kempu v Malešově, kde se konalo společné posezení v restauraci.
V sobotu ráno se po nástupu a rozdělení do skupin všichni rozjeli do honitby. Sobota byla již tradičně věnována trénování disciplín zkoušek vloh (slídění na poli, voda, vodění na řemeni). I přes poměrně nízkou krytinu zajíci vcelku spolupracovali :-) , a tak měli skoro všichni pejsci možnost vyzkoušet si hlasitost i stopu živé zvěře. Po skončení práce v honitbě se skupiny opět sjely do kempu, kde pro ně členové MS připravili grilovaná kuřata. Odpolední siesta se pak odehrávala kolem dětského pískoviště, které se osvědčilo jednak jako báječné místo ke slunění a jednak jako velice vhodné odkladiště pro láhve a půllitry s pivem :-). Nechybělo ani vyhlášení nejlepšího vedoucího skupiny, kterým se stal Roman Hubek – letos hodnotili nejen rozhodčí práci pejsků, ale vůdci ohodnotili do speciálně připravené tabulky práci a chování rozhodčích a to v následujících disciplínách: organizační schopnosti, vyjadřovací schopnosti, schopnost vyslídit zvěř a celkový dojem-myslivecké oblečení :-).
Markéta Děkánková pak udělala pro začátečníky z řad zájemců o výstavy přednášku o správném předvedení ASS a WSS na výstavě a úplně nejlíp ze všeho se jí dařilo demonstrovat, jak by to nemělo vypadat! :-) No a po troše vzdělávání se všichni přesunuli k táboráku, kde již byly připravené špekáčky. Ke správnému táboráku patří i kytara a zpěv a o obojí se naprosto báječně postarali manželé Burgetovi. Takže se povídalo a zpívalo dlouho do noci.
Na nedělní dopoledne byla naplánována přednáška pana Bendy o přípravě slídiče na barvářské zkoušky. V lese u kempu si pak vůdci se svými pejsky mohli vyzkoušet krátkou pobarvenou stopu vypracovat. Mladí pejsci si tak měli možnost „přivonět“ k něčemu úplně novému a většině z nich se také „barva“ a deka ze srnčího položená na konci stopy moc líbily. Po ukončení práce v lese se část vůdců věnovala pod vedením pana Bendy v kempu nácviku aportu a vůdci s pejsky, kteří měli v sobotu méně štěstí na zvěř , odjeli znovu na pole.
Celá akce byla ukončena výborným obědem na myslivecké chatě v Malešově.
Chtěla bych moc poděkovat všem lidem, kteří mi pomohli celou akci zorganizovat, a vzhledem k tomu, že se nám letos v Malešově líbilo snad ještě víc jak vloni, tak uspořádání dalšího ročníků nácviků na zkoušky vloh je již teď záležitostí více než jistou!!!
Mgr. Klára Tydlitová-vedoucí sekce ASS