Jak na štěňata

Vážení chovatelé,

protože většina z nás nechová více vrhů ročně a zapomínáme a pak přesně nevíme, jak při plánování vrhu a po vrhu postupovat-zde je manuál.

1. Krytí feny plánujeme dostatečně dopředu a požádáme mailem o krycí list poradce chovu na stuchlikova.ass@seznam.cz

2. Poštou obdržíte originál krycího listu a 1. kopii. Tu zašlete poradci chovu po krytí spolu s dokladem o zaplacení chovatelských poplatků.

3. Pokud fena nezabřezne, pošlete originál KL zpět poradci chovu s informací, že fena nezabřezla. Můžete požádat o náhradní KL (1 zdarma).

4. Pokud fena zabřezne, informujete poradce chovu a majitele krycího psa do deseti dnů po vrhu o počtu štěňat, pohlaví a datu narození (mailem). Na webu http://ass.kchls.cz/ si vytiskněte Přihlášku vrhu. Vyplňte jména v pořadí psi a feny a pošlete na plemennou knihu (adresa je na přihlášce), kde vám přidělí čísla a pošlou poštou zpět. Pak budete čipovat  (tetovat) a s potvrzením o čipování (tetování) a s čísly čipů zašlete zpět na plemennou knihu, kde vám vystaví rodokmeny. Ty vám přijdou na dobírku na adresu chovatelské stanice.

P.Stuchlíková

PCH ASS