INFORMACE 2016

 

LETNÍ SRAZ ASS 2. – 3.7. 2016 honitba MS Kosičky a MS Záhornice

 

Srdečně zveme členy sekce ASS stejně jako příznivce i ostatních plemen loveckých slídičů na letní výcvikový sraz, který se v letošním roce uskuteční v honitbě MS Kosičky a v honitbě MS Záhořelice. Sobota bude věnována přípravě na zkoušky vloh, podzimní zkoušky a zkoušky speciální vodní práce v již dobře osvědčení honitbě MS Kosičky. V neděli pan budeme mít k dispozici lesní honitbu MS Záhořelice, kde se budeme moc věnovat přípravě pejsků na disciplíny barvářských a lesních zkoušek. Sobotní večer pak věnujeme jako již tradičně zábavě. Ubytování je zajištěno na internátě v Městci Králové, kde budeme mít k dispozici oplocený pozemek a ohniště pro večerní posezení.

 

Účastnický poplatek (=poplatek za pronájem honitby) bude činit 150,- Kč/den.

 

Jídlo si bude hradit každý účastník sám. Snídaně budou z vlastních zdrojů (na ubytovně je k dispozici kuchyňka, v blízkosti ubytovny obchod s potravinami), obědy a večeře hromadně zajistí vedoucí sekce Milan Kříž. Nápoje bude rovněž zajišťovat po celou dobu akce pan Kříž.

 

Na internátě jsou k dispozici 2 a 3 lůžkové pokoje. Ubytování je nutné objednat a zaplatit společně s účastnickým poplatkem!!!

Cena lůžka činí 200,- Kč/noc (včetně lůžkovin).

Poplatek za psa 50,- Kč.

 

Závaznou přihlášku včetně dokladu o zaplacení účastnického poplatku+ubytování zasílejte nejpozději do 15.6. 2016 na adresu galaxycz@seznam.cz

 

Účastnický poplatek je možné poslat buď na adresu:

Klára Tydlitová

Osice 72

503 26 Osice

nebo na účet: 670100-2213452480/6210 (jako variabilní symbol uveďte 072016 a do zprávy pro příjemce vaše jméno).

 

Bez uhrazení účastnického poplatku nebude přihláška přijata!!!

 

Klára Tydlitová

(602 438 932)

PROGRAM:

 

So 2.7.

* sraz v 8:00 h v Kosičkách u Třesického rybníka (odbočka bude označena směrovkou)

* 8:00-8:30 rozdělení do skupin

* 8:30-12:30 práce ve skupinách (Zv,Pz)

* 12:30-13:30 oběd v mysliveckém zařízení MS Kosičky

* 13:30-16:30 práce ve skupinách (Zv, SvP, Pz)

* 16:30 odjezd do Městce Králové, ubytování

* 18:00-19:00 kapání barev (dle zájmu účastníků)

* 19:00 večeře ubytovna

* volná a taky trochu organizovaná zábava (nechte se překvapit J)

Ne 3.7.

* 7:00-8:00 snídaně

* 8:00 odjezd do honitby

* 8:30-11:30 práce v honitbě (disciplíny Bz a Lz)

* 11:30-12:30 oběd v honitbě

* 12:30-15:30 práce v honitbě (disciplíny Lz)

* 16:00 ukončení srazu

 

 

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ SRAZ ASS Kosičky

 

Jméno a příjmení vůdce: ……………………………………………………………………….

Jméno a příjmení účastníka bez psa: ……………………………………………………

Jméno psa/feny: ………………………………………………………………

(jeden vůdce max.2 psi) ………………………………………………………………

 

(pokud se jedná o jiné plemeno než ASS, uveďte to u jména psa)

 

V sobotu mám zájem pracovat ve skupině: a) nácviky na podzimní zkoušky ANO -NE

b) nácviky na zkoušky vloh ANO -NE

c) nácviky na zkoušky SVP ANO-NE

 

V neděli mám zájem o práci na barvě starší 12 h ANO - NE

 

(zakroužkujte zvolenou variantu)

 

Účastnický poplatek sobota …………………..

Účastnický poplatek neděle …………………..

Ubytování (1 lůžko 200 Kč) …………………..

Ubytovna-poplatek za psa …………………..

 

Celkem uhrazen účastnický poplatek ve výši: …………………… Kč.

 

 

 

V…………………………… dne …………….. ……………………………………..

podpis

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2015

Letní sraz ASS 3.- 5. 7. 2015 honitba MS Kosičky

Srdečně zveme členy a příznivce sekce ASS na letní výcvikový sraz, který se uskuteční v honitbě MS Kosičky. Letního srazu se mohou účastnit i majitelé a příznivci ostatních plemen slídičů, jiná plemena po dohodě. Na srazu budete mít možnost společně s ostatními pejsky potrénovat a probrat základní přípravu na jarní zkoušky, podzimní zkoušky a vodní práce. Výcvik bude veden s důrazem na výchovu a výcvik mladých psů, zejména přípravu na drobné disciplíny, nácvik přinášení, práce ve vodě a rákosí. Účastníci budou rozděleni podle již zvládnutého výcviku svých pejsků do skupin. Denní výcvik bude probíhat v honitbě Kosičky, odpolední a večerní program bude na chatě v Kladrubech.
Ubytování je možné v omezené míře přímo na chatě. V areálu je možnost postavení stanů. Ostatní náročnější účastníci si musí zajistit ubytování sami. Je možnost využít : Autokemp Buňkov, Ke Hřišti 251 Břehy.
Účastnický poplatek : Vůdce cvičí max. 2 psy – 350 Kč na celý sraz ( jinak počet psů není omezen )
Stan v areálu – 50 Kč
Pokoj – po dohodě
Stravování : pátek – si každý zajistí sám
sobota - snídaně vlastní zdroj, oběd bude zajištěn, večeře bude zajištěna
neděle – snídaně vlastní zdroj, oběd bude zajištěn
Poplatky budou zaplaceny při zahájení srazu ( honitba 350 + stravování )
přihlášky se podávají do 28.6.2015 na email sojka.zal@seznam.cz nebo na tel: 608104161

Program : pátek 3.7. 2015
17.00 příjezd na chatu v Kladrubech ( chata je nedaleko hřebčína )
18.00 přednáška na téma příprava mladých loveckých psů k úspěšnému zvládnutí ZV, PZ,
VP, nácvik disciplín a provedení dle ZŘ
20.00 volná zábava

sobota : 4.7. 2015
7.00 – 8.00 snídaně
8.00 – odjezd do honitby, nácviky
13.00 – 14.00 společný oběd
14.00 – 16.00 práce v honitbě
16.00 - odjezd na chatu v Kladrubech
17.00 - večeře
18.00 – odpolední program – přednáška na téma příprava loveckých slídičů na BZ a LZ
20.00 volná zábava

neděle : 5.7. 2015
7.00 – 8.00 – snídaně
8.00 – odjezd do honitby, pokračování ve výcviku
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – zakončení výcvikového srazu 2015, odjezd účastníků

Přihláška na sraz – jméno a příjmení vůdce + uvést další účastníky + předběžný počet jídel
- jméno psa/feny pokud se nejedná o ASS tak i plemeno
- zvládá váš pejsek aport - kozlík nebo nosí zvěř
- chci pracovat ve skupině v přípravě na ZV, PZ, VP
Přihlášku nutno poslat do 28.6. 2015 na adresu sojka.zal@seznam.cz, případně na tel: 608104161

Těšíme se na Vaši účast

Přihláška na letní sraz ASS Kosičky

 

Jméno a příjmení vůdce :

 

Jméno a příjmení účastníka :

 

Jméno psa/feny :

 

(pokud se jedná o jiné plemeno než ASS, uveďte to u jména psa)

 

zvládá Váš pes či fena aportování :

 

chci pracovat ve skupině štěňat a přípravě na ZV :

 

chci pracovat na přípravě PZ a SVP :

 

mám zájem využít ubytování přes sekci ASS :

 

ubytování si zajistím sám :

 


 

2014

LETNÍ SRAZ ASS 4. - 6.7. 2014 honitba MS Kosičky

 

Srdečně zveme členy sekce ASS na letní sraz, který se v letošním roce uskuteční v honitbě MS Kosičky. Letního srazu se mohou účastnit i majitelé a příznivci ostatních plemen slídičů. Na srazu budete mít možnost společně s ostatními pejsky potrénovat a probrat základní přípravu na jarní zkoušky, podzimní zkoušky a zkoušky vodní práce. Výcvik bude veden s důrazem na výchovu a výcvik mladých psů, zejména přípravu na drobné disciplíny, nácvik přinášení, práce ve vodě a rákosí. Účastníci budou rozděleni podle již zvládnutého výcviku svých pejsků do skupin. Denní výcvik bude v honitbě Kosičky, odpolední a večerní program bude v autokempu Buňkov Břehy.

 

Sekce zajistila několik dvoulůžkových pokojů, zájemci o větší prostor či luxusnější ubytování si musí chatky či apartmány zarezervovat sami. Dále je možnost postavení stanů či karavanu v tomto areálu.

Vše potřebné naleznete na stránkách : Autokemp Buňkov, Ke Hřišti 251 Břehy  - www.bunkov.cz/kemp

Tel. 466953780,  – kemp@bunkov.cz

 

Účastnický poplatek : Vůdce max. se 2 psy – 500 Kč na celý sraz

                                    Doprovod – 200 Kč na celý sraz

V účastnickém poplatku je zahrnut 2 x oběd, zvěř, pronájem honitby a náklady spojené s výcvikem.

Snídaně a večeře si hradí každý zvlášť.

Sekce má zajištěno ubytování ve dvoulůžkových pokojích, cena za jednu noc 250 Kč,cena za dvě noci 500 Kč. Počet pokojů pro sekci je omezen a je potřeba včasná rezervace, nejpozději při podání přihlášky.

Přihlášky se podávají písemně na adresu Josef Sojka Záluží 119 26761 Cerhovice

nebo mailem  na sojka.zal@seznam.cz

Platba složenkou na uvedenou adresu.

Přihlášky budou přijímány do 23. 6. 2014

 

Program : Pátek 4. 7. 2014

                 16.00 příjezd do autokempu, ubytování

                 18.00 přednáška MVDr. Jaromír Ekr - dysplazie kyčelních kloubů, metody a vyhodnocování

                 20.00 volná zábava

 

                 Sobota 5. 7. 2014

                 7.00 – 8.00 snídaně

                 8.00 odjezd do honitby, nácviky

                 13.00 – 14.00 společný oběd

                 14.00 – 16.00 práce v honitbě

                 16.00 odjezd na základnu v kempu

                 17.00. odpolední program- přednáška - Roman Hubek příprava a výcvik slídičů k úspěšnému absolvování zkoušek, volná zábava

 

                Neděle 6. 7. 2014

                7.00 – 8.00 snídaně

                8.00 odjezd do honitby, pokračování ve výcviku

                12.00 – 13.00 oběd

                13.00 zakončení výcvikového srazu, odjezd účastníků

 

Po celou dobu pobytu v honitbě bude zajištěno občerstvení.                           

 

Přihláška na letní sraz ASS Kosičky

 

Jméno a příjmení vůdce :

 

Jméno a příjmení účastníka :

 

Jméno psa/feny :

 

(pokud se jedná o jiné plemeno než ASS, uveďte to u jména psa)

 

zvládá Váš pes či fena aportování :

 

chci pracovat ve skupině štěňat a přípravě na ZV :

 

chci pracovat na přípravě PZ a SVP :

 

mám zájem využít ubytování přes sekci ASS :

 

ubytování si zajistím sám :

 

 

 


 

Schůze sekce ASS se bude konat 30.3.2014 od 10.00 hodin v motorestu Velký Rybník 17,okr Pelhřimov ( spojnice cest Pelhřimov a Humpolec)

Program schůze:

 


 

2013

 

POZVÁNKA NA NAHÁŇKU

Vážení přátelé,
rok uběhl jako voda v řece Vydře a už jsou tady opět tradiční naháňky na černou a mufloní zvěř v krásné honitbě DRAŽEJOV na Kokořínsku.Letos začínáme o trochu dříve,ale i tak věříme,že to bude úspěšné,jako v předchozích sezónách.
Zvu vás již tento pátek a sobotu 11.-12.10.2013.V pátek je sraz v restauraci ve STŘEZIVOJICÍCH  a v sobotu na ekofarmě PAUZR v OSINALICÍCH.Denní poplatek je 300 Kč/os a lahev do tomboly.Psovodi zdarma - koupí si lístek do tomboly.

Lovu zdar!
Jarda Kostečka
bližší info pro případné zájemce:  Ing.Jan Horyna,tel. 731 628 161,e-mail horjan@mmr.cz

 


 

 

Informace o schůzi sekce Humpolec
Schůze sekce se bude konat 17.3.2013 od 10.00 hodin v motorestu Velký Rybník 17, okr. Pelhřimov ( spojnice cest Pelhřimov a Humpolec)

Program schůze :
Zahájení
Volba orgánů schůze
Kontrola usnesení z minulé členské schůze
Zpráva vedoucího sekce
Zpráva poradkyně chovu
Vyhlášení pracovního a výstavního ASS roku 2012
Ročenka 2013
Letní výcvikový sraz ASS
Diskuse
Usnesení
Závěr

Ročenka 2013

Vážení majitelé chovných jedinců a majitelé chovatelských stanic ASS při KCHLS, nastávající schůze musí rozhodnout o tisku ročenky. Proto žádám všechny, kteří mají zájem prezentovat svoje chovné jedince a chovatelské stanice a ještě tak neučinili, aby neprodleně kontaktovali Ditu Michlovou a provedli zabukování počtu stránek, které budou potřebovat. Po rozhodnutí o tisku ročenky, teprve dodáte podklady. Podmínky byly uvedeny již dříve na webu sekce. Děkuji za pochopení.
Sojka Josef

BLIŽŠÍ INFO ROČENKA


 

2012

1 Letní výcvikový sraz členů sekce ASS - Kosičky 5.-7.7.2012
2 od 1.1.2012 platí nové chovné podmínky pro ASS
3

Informace z jednání KCHLS a KASS o jednotných chovných podmínkách

4

změna poradce chovu pro ASS s platností od 30.6. - info


KLUBOVÉ POPLATKY

Členské poplatky KCHLS:
číslo účtu:                   22937531/0100
variabilní symbol:         99999
konstantní symbol:       0558
specifický symbol:       členské číslo
zpráva pro příjemce:    příjmení + čl.poplatek na rok ….
 
Členský poplatek:       platí se na dva roky a činí 500,- Kč.
                                 pro nové členy činí poplatek 500,- Kč + 100,- Kč zápisné
Členský poplatek placený po 31.3.: 600,- Kč
Pro členy ze zahraničí:
Klub chovatelů loveckých slídičů ČR
Jungmannova 25
115 25 Praha 1
Account No.:              22937531/0100, Komerční banka
                                 BIC KOMBCZ PPXXX
                                 IBAN CZ 4501000000000022937531
Členský poplatek:       platí se na dva roky a činí 500,- Kč.
                                 pro nové členy činí poplatek 500,- Kč + 100,- Kč zápisné
Členský poplatek placený po 31.3.: 600,- Kč
 

 
Poplatky za doporučení ke krytí, krycí listy a za každé štěně (nad 6):
číslo účtu:                   22937531/0100
variabilní symbol:         555
konstantní symbol:       0558
specifický symbol:       členské číslo
zpráva pro příjemce:    příjmení chovatele + za co (počet štěňat (nad 6), krytí, krycí list)
 
Chovatelský poplatek:  vystavení doporučení ke krytí 100,- Kč
Chovatelský poplatek:  krytí 100,-Kč
Chovatelský poplatek:  za každé štěně (nad 6) 200,- Kč
Klubové zkoušky, soutěže, výstavy a OVVR:
Dle propozic na jednotlivé zkoušky (dle garantů zkoušek a OVVR) a výstav:
OVVR:
Dle propozic na jednotlivé OVVR (dle garantů): složenkou na adresu (dle jednotlivých garantů OVVR)
Klubové zkoušky 
(platí pro zkoušky pořádané sekcí retrívrů - garant pan Petr Krutský):
Dle propozic:na jednotlivé zkoušky:
číslo účtu:                    710772339/0800
variabilní symbol:         777
konstantní symbol:       0558
specifický symbol:        datum zkoušek
zpráva pro příjemce:    příjmení majitele + jaká zkouška, kde
Klubové zkoušky 
(platí pro zkoušky pořádané sekcí slídičů - garant Ing. Jan Horyna):


 
Dle propozic:
na jednotlivé zkoušky:
číslo účtu:                    
22937531/0100
variabilní symbol:         777
konstantní symbol:       0558
specifický symbol:        
datum zkoušek
zpráva pro příjemce:    příjmení majitele + jaká zkouška, kde
Ceník klubových zkoušek a OVVR najdete zde:

 

Druh zkoušek garant zkoušek Petr Krutský garant zkoušek Ing. Jan Horyna
cena včetně zajištění polední stravy (á den) cena bez zajištění polední stravy
startovné členové KCHLS 50% sleva startovné členové KCHLS 50% sleva
Zkoušky vloh - - 800,- Kč 400,- Kč
Podzimní zkoušky 1 400,- Kč 700,- Kč 1 200,- Kč 600,- Kč
Speciální zkoušky z vodní práce 1 400,- Kč 700,- Kč 1 200,- Kč 600,- Kč
Lesní zkoušky  1 400,- Kč 700,- Kč 1 200,- Kč 600,- Kč
Barvářské zkoušky - 1 200,- Kč 600,- Kč
Všestranné zkoušky 2 400,- Kč 1 200,- Kč 2 000,- Kč 1 000,- Kč
Zkoušky z přinášení retrieverů  2 400,- Kč 1 200,- Kč - -
Field trial retrieverů 2 200,- Kč 1 100,- Kč - -
Mezinárodní všestranné zkoušky  2 400,- Kč 1 200,- Kč 2 000,- Kč 1 000,- Kč

OVVR

800,- bez stravy 400,- bez stravy
Výstavy:

 
Klubová a Speciální výstava retrieverů:
Dle propozic
Klubová a Speciální výstava slídičů:
Dle propozic 

Ceník služeb pro nečleny KCHLS – zajištění chovatelského servisu

 
Jednorázové poplatky pro nečleny:
Uchovnění psa, feny: 500,- Kč
Zápis chovného psa na doporučení KCHLS: 500,- Kč
Doporučení na krytí: 900,- Kč
Kontrola vrhu 500,- Kč
Náhrada cestovních výdajů    5,- Kč/km
Paušální poplatek (změna vlastnictví nakryté feny ze člena na nečlena v průběhu březosti, import, či zapůjčení k vrhu již v zahraničí nakryté feny) 500,- Kč
číslo účtu:                   22937531/0100
variabilní symbol:         555+číslo smlouvy
konstantní symbol:       0558
zpráva pro příjemce:    příjmení chovatele
 
Kalkulace výše poplatků (v Kč):
Uchovnění                          = 250,- Kč členský příspěvek + 100% 500,- Kč 
Doporučení na krytí = 100,- Kč doporučení na krytí - fena + 100% 900,- Kč
   100,- Kč poplatek za krytí  - pes + 100%
   250,- Kč členský poplatek / 1 rok + 100%
 
  450,- Kč + 100%  = 900,- Kč

 
Paušální poplatek =  250,- členský poplatek / 1 rok + 100% 500,-