Střípky z historie ASS u nás

Koncem dvacátých a začátkem třicátých let minulého století se u nás anglický špringršpaněl choval jen velmi poskrovnu, a to výhradně pro lovecké účely.

To dokládají také katalogy tehdejších výstav loveckých psů, kde jsou v nejvyšším počtu zastoupeni němečtí ohaři, následováni jezevčíky a tehdy velmi módními foxteriéry.
Anglický špringršpaněl se mnohdy na výstavách nevyskytoval vůbec, a pokud, tak v počtu jednoho, maximálně dvou jedinců.
Díky tehdy uveřejňovaným posudkům v „kynologickém okénku“ Stráže myslivosti víme, že úroveň vystavovaných špringršpanělů byla přinejlepším průměrná.

Téměř 80 let staré posudky ledacos vypovídají o exteriéru prvorepublikových špringršpanělů, většinou  německého chovu, kteří měli stále velmi blízko k anglickým kokršpanělům.

4.července 1927 – výstava loveckých psů v Tišnově
Posuzoval Karel Podhajský, přihlášen 1 ASS:

„Hasso (Seeberg Armin v. Buschlberg x Lola v.d. Lerchenau), D.J.St.H. 96 D), vržen 2.5.1924, pěstitel E. Fischer, majitel Richard Labler, Lomnice.
Pěkný pes, správné výšky, měl by býti v zadku o něco nižší a míti tmavší oko. Chvalitebná, I.tř.hl.“
(posudek uveřejněn ve Stráži myslivosti, 1927, roč. V., č. 15, str. 207)

19.-20.května 1929 – výstava psů v Praze
Posuzoval p. H. Koch z Karlových Varů, a to 7 pointrů, 5 gordonsetrů, 2 irské setry, 1 anglického setra, 10 anglických kokršpanělů a 2 anglické špringršpaněly.
Jeho posudky jsou uveřejněny ve Stráži myslivosti, 1929, roč. VII, č. 15, str. 283.

„Mladý pes, Set II. vom Eichhof DJStH 558 J, maj. F. Schwarzenberg, Orlík n/Vl., je dosud nehotový a upomíná spíše na welsh-springra, ač jeho kočičí tlapky a strmý zadek činí dojmem kokra, jehož krev má po matce. Má dobrou hlavu, kterou bych přál spíše feně, a mohl by míti tmavší oko a nížeji nasazený závěs. Jinak těžko na něm nalézti hrubší vady.

Starý pes, Peter Hartenstein, ČLP 43, maj. K. Bláha, Velký Újezd, činí dojmem příliš upotřebovaného psa, třebaže je dosti tlustý a stár teprve 4 roky. Zdá se, že byl v mládí příliš nemocen. Jinak má typickou hlavu a mohl by míti uzavřenější světla. Má příliš kulatý hrudník a po nemoci (rachitis) má vykloubené lopatky.“

Ze Stráže myslivosti 1927-1930 připravila Mgr. Renáta Tetřevová