SEZNAM CHOVNÝCH FEN ASS členů KCHLS

 

SEZNAM CHOVNÝCH FEN ASS  

   

 

569/13 BERNICE DOTTY DOGS ČLP/ASS/6012 nar. 17.11.2011

        

573/13 PRINCESS OF LIGHT DARREM CANIS ČLP/ASS/6116 nar.20.5.2012

 

579/14 ROMANCE SUMMER BUXUSSON GANWALES ČLP/ASS/6230 nar.24.10.2012

580/14 ROSALIE PRINCESS BUXUSSON GANWALES ČLP/ASS/6231 nar.24.10.2012

581/14 CAMERON RIVER IKAR´S FLIGHT ČLP/ASS/6130 nar.12.7.2012

582/14 CATLINS RIVER IKAR´S FLIGHT ČLP/ASS/6132 nar.12.7.2012

586/14 FÍBÍ Z LIPOVÝCH DOLIN ČLP/ASS/ 6185 nar.22.11.2012

588/14 ALBERTA VICTORIA GABRETTINA CMKU/ASS/6204 nar.18.1.2013


589/14 ANNA AURELIA GARBRETTINA ČMKU /ASS/6202 nar.18.1.2013


590/15 VICTORIOUS MOMPESSON ČLP/ASS/6158 nar.24.7.2012 původ GB APO3267504


591/15 KIRA OD STROUPINSKÉHO POTOKA ČLP/ASS/6212 nar.23.1.2013

592/15  ELA Z REVIRU KOLENCE ČLP/ASS/5999 nar.23.10.2011

593/15 DANAEA OF KLAMAR GARDEN ČLP/ASS/6058 nar.31.3.2012

594/15 WHITE CHOCOLATE LORDSETT PKR. VIII-27584,  ČLP/ASS/6022 nar. 8.9.2011

595/14 HISTORY MAGIC STREET ČLP/ASS/6315 Nar: 2.11.2013

596/15  ARIETA Z HRBOVSKÉHO PANSTVÍ  ČLP/ASS/6081 nar. 3.6.2012

 

597/15   TERA HADÍ VRCH   ČLP/ASS/6246 nar. 30.3.2013

 

598/15  ASHEEBA MYSTERION BRITANICA ČLP/ASS/6041  nar. 1.3.2012

599/15 BELCORA MYSTERION BRITANICA ČLP/ASS/6198  nar. 30.12.2012

601/15   CAMBERLEY DOTTY DOGS ČLP/ASS/6328, nar. 11.11.2013

         

603/15  CABRIELLE Z LOŇSKÉHO LÉTA ČLP/ASS/6297,  nar. 14.9.2013

 

605/15  MENDY Z VĚTRNÉ PASEKY  – ČLP/ASS/6238 nar. 20.3.2013

606/15  KARA Z VĚTRNÉ PASEKY  – ČLP/ASS/6053 nar. 21.4.2012

 608/15 DROSERA OF KLAMAR GARDEN ČLP/ASS/6062, nar. 31.3.2012

  609/16 FANNY Z LIPOVÝCH DOLIN ČLP/ASS/6181 nar. 22.11.2012

 

610/16 NIKÉ Z VĚTRNÉ PASEKY ČLP/ASS/6362, nar. 30.3.2014

    

611/16  URIANA HADÍ VRCH ČLP/ASS/6393, nar. 6.5.2014

             

612/16   AMARYLLIS MONROE BUXUSSON  ČLP/ASS/6515  nar. 6.1.2015

                   

613/16  BISBEE DOTTY DOGS ČLP/ASS/6010, nar. 17.11.2011

614/16 MEGAN BOHEMIA JEWELLERY  ČLP/ASS/6486  nar. 2.11.2014

615/16   FINKE RIVER IKAR´S FLIGHT  ČLP/ASS/6451  nar. 8.8.2014

616/16  ORA BOHEMIA JEWELLERY – ČLP/ASS/6582  nar. 5.5.2015

                             

617/16  NATTY BOHEMIA JEWELLERY – ČLP/ASS/6541  nar. 2.3.2015

 

618/17  MOLLY BOHEMIA JEWELLERY – ČLP/ASS/6487  nar. 2.11.2014

619/17  AKINA ZE ŠIROKÉ OBCE – ČLP/ASS/6417  nar. 4.6.2014

620/17  ELODEA OF KLAMAR GARDEN - ČLP/ASS/6356, nar. 7.3.2014

621/17  WOTSAY CALVDALE - AS03118805, ČLP/ASS/6629, nar. 13.8.2015

 

622/17  LONNIE OD STROUPINSKÉHO POTOKA  ČLP/ASS/6401, nar. 12.5.2014

623/17  CHITTA OD ŠKRABALKY  ČLP/ASS/6379, nar. 12.4.2014

624/17  EIRLYS OD JAKUBSKÉHO RYBNÍKA ČLP/ASS/6523  nar. 21.1. 2015

625/17  FANCY FLEUR ROCKDALE  ČLP/ASS/6345  nar. 14.1.2014

        

626/17  DEBBIE ESTER CIZERA  ČLP/ASS/6404, nar. 11.5.2014

        

627/17  BEYONCE JULIET BUXUSSON ČLP/ASS/6639, nar. 22.10.2015

  

      628/17 EMMA DRAGONS MANOR ČLP/ASS/6544  nar. 26.3.2015

 

     629/17 EOWYN DRAGONS MANOR ČLP/ASS/6545  nar. 26.3.2015

                   

630/17   DINA ESTER CIZERA ČLP/ASS/6406, nar. 11.5.2014

 

631/17  BESSY Z KOTELSKÉHO LESA  ČLP/ASS/6385, nar. 5.5.2014

                   

632/17  EADLYN OD JAKUBSKÉHO RYBNÍKA  ČLP/ASS/6521  nar. 21.1.2015

 

633/17  QUINNY BOHEMIA JEWELLERY  ČLP/ASS/6723  nar. 12.6.2016

                   

634/18 DELLYS DOTTY DOGS -ČLP/ASS/6426 nar. 5.6.2014

                   

635/18  HEDA Z VITKOVA DVORA    ČLP/ASS/6320 nar. 9.10.2013

 

 

636/18 FANCY FIDDIE ROCKDALE  ČLP/ASS/  6343    nar. 14.1.2014.

 

637/18 PENY BOHEMIA JEWELLERY ČLP/ASS/6612 nar.21.8.2015

 

638/18   BETTY BEE ZLATÉ JABLKO  ČLP/ASS/6616 nar.27.9.2015


 

639/18   ICY INDIRA ROCKDALE  ČLP/ASS/68/18, nar. 28.12.2016

640/18  WHITE AMAZON LILY DARREM CANIS ČLP/ASS/6841, nar. 11.4.2017

641/18 MAGIA OD STROUPINSKÉHO POTOKA  ČLP/ASS/6574, nar. 28.4.2015

642/18  ICY ILYTRIA ROCKDALE ČLP/ASS/6816. Nar.28.12.2016

643/18 REISHA Z VĚTRNÉ PASEKY    ČLP/ASS/6698, nar . 9. 4. 2016

 

644/19 CHLOUBA Z JINDŘICHOVSKÝCH LUK ČLP/ASS/6717 nar.9.5.2016

 

645/19 GREAT GHANA ROCKDALE ČLP/ASS/6469 nar.14.10.2014

646/19 TESSY BOHEMIA JEWELLERY ČLP/ASS/6896, nar. 20.8.2017


 

648/19 COCO LOU GABRETTINA  ČLP/ASS/6677 nar.18. 2. 2016

 

649/19  FITTONIA OF KLAMAR GARDEN  ČLP/ASS/6876 nar. 24.7.2017

650/19 MERSEY IKAR'S FLIGHT ČLP/ASS/6826 nar. 14.3.2017


 

651/19 CLEMENTINE COCCINELLE GABRETTINA ČLP/ASS/6679 nar. 18.2.2016

652/19 BONNIE Z TATARSKÝCH LIPEK ČLP/ASS/6928 nar. 22.1.2018

653/19 DELIA DOTTY DOGS  ČLP/ASS/6424 nar. 5.6.2014