Poradce chovu informuje:

Závěry Chovatelské rady z 10.6.2015 - NOVÉ !!!

         Pro chovné podmínky varianta B – doplňuje se „výstava vyššího typu“ (to znamená, že nebudou pro uchovnění platit výstavy oblastní a krajské) Ruší se tiskopis „Hlášení vrhu ASS č.2“ a nahrazuje se tiskopisem     „Přihláška vrhu ASS (do Prahy)“  To znamená, že do 10 dnů po vrhu je chovatel povinen místo „hlášení vrhu“ odeslat poradci chovu a majiteli chovného psa vyplněnou „přihlášku vrhu ASS“. Cílem je snížené administrativní zátěže chovatelů.

Na základě projednání na schůzi sekce budou z evidence chovných jedinců vyřazení psi starší než 10 let. Kdo z majitelů chce, aby jeho pes v seznamu chovných jedinců zůstal evidován, oznámí tuto skutečnosti poradci chovu. Skutečnost, že pes nebude v evidenci nebrání tomu, aby mohl krýt, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti.

Na základě jednání chovatelské rady v červnu 2015 (viz zápis na klubových stránkách) upozorňujeme, že u povinných vyšetření potřebných k uchovnění jedince, eventuálně potvrzujících dobrovolně prováděné zdravotní testy, musí být ověřená identita vyšetřovaného zvířete (zpravidla veterinárním lékařem, který žádanku na vyšetření podepisuje)

pro chovatelé jsou tiskopisy ke stažení a k tisku zde :

zrušen tiskopis:          Hlášení vrhu ASS č.2  

nahrazen tiskopisem:  Přihláška vrhu ASS (do Prahy)

                              Chovatelské popl.

                              Potvrzeni o kryti feny ASS