AKCE SEKCE

 

LETNÍ SRAZ ASS  5. – 7.7. 2013  honitba MS Kosičky

UPOZORNĚNÍ - PLATBU LZE PROVÉST POUZE POŠTOVNÍ POUKÁZKOU !!!!

Adresa : Josef Sojka,Záluží 119,Cerhovice,267 61

 

Srdečně zveme členy sekce ASS na letní sraz, který se v letošním roce uskuteční v honitbě MS Kosičky. Na srazu budete mít možnost potrénovat společně s ostatními pejsky jednak na podzimní zkoušky a jednak na zkoušky speciální vodní práce. Pro špringří dorostence bude vytvořena skupina, která se zaměří na ověřování jejich vloh a vzájemnou socializaci J. Odpoledne pak věnujeme jednak vzdělávání a jednak zábavě. Ubytování je zajištěno v myslivecké chatě v Kladrubech nad Labem + možnost stanování v areálu chaty.

V ceně poplatku je zahrnuta 2 x večeře + poplatek sdružení za pronájem honitby. Ubytování a obědy si hradí účastníci sami. Snídani si též každý zajistí sám, v chatě je k dispozici vybavená kuchyňka.

Poplatek pro účastníka se psem: 500,- Kč

Poplatek pro účastníka bez psa: 250,- Kč 

V chatě jsou k dispozici pouze 4 pokoje (třílůžkové), proto je nutné v případě zájmu o ubytování v chatě předem si pokoj rezervovat telefonicky (608104161) nebo mailem sojka.zal@seznam.cz)!!!!  

Cena pokoje (3lůžka) v chatě za 2 noci: 600,- Kč .

Ubytování ve stanu + poplatek za využívání sociál.zařízení+kuchyňky: 150,- Kč.

Poplatek za ubytování bude vybírán až na místě! 

Závaznou přihlášku a doklad o zaplacení účastnického poplatku zasílejte nejpozději do 28.6. 2013 na adresu:

Sojka Josef

Záluží 119

26761 Cerhovice

popřípadě e-mailem na sojka.zal@seznam.cz

Bez uhrazení účastnického poplatku nebude přihláška přijata! 

PROGRAM:

 

Pa - 5.7. - sraz v 8.00 h v Kosičkách u Třesického rybníka – rozdělení do skupin

             - mezi 9.00 - cca 12.30 h práce ve skupinách v honitbě MS Kosičky – nácviky                          

             - 13.00 společný oběd (hradí  si každý účastník sám)

             - 14.00 odjezd na chatu do Kladrub, ubytování, do 17.00 volná zábava
             - 16.00 - 18.00 přednáška (úprava slídičů, výstavy, chov)
             - 18.00-19.00 společná večeře na chatě (v ceně poplatku) , táborák + volná zábava

So - 6.7. - 7.00 -8.00 snídaně (každý si zajistí z vlastních zdrojů)
             - 8.00 odjezd do honitby (nácviky na ZV, PZ, SVP)             
             - 12.00 h společný oběd ( hradí si každý účastník sám)
             - 14.00 návrat na chatu, do 16.00 volná zábava
             - 17.00 přednáška (příprava slídičů na zkoušky)
             - 19.00 večeře na chatě (v ceně poplatku) + táborák ´+ volná zábava

NE - 7.7. - 8.00 snídaně (každý z vlastních zdrojů)
             - do 10.00 úklid areálu a ukončení srazu
             

Těšíme se na Vaši účast, přihláška níže   

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ SRAZ ASS Kosičky

 

Jméno a příjmení vůdce:   ……………………………………………………………………….

Jméno a příjmení účastníka bez psa:      ……………………………………………………

Jméno psa/feny:                             ………………………………………………………………

(jeden vůdce max.2 psi)                ………………………………………………………………

 

(pokud se jedná o jiné plemeno než ASS, uveďte to u jména psa)

 

V pátek  mám zájem pracovat ve skupině:a) nácviky na PZ,SVP -  ANO – NE  

                                                                          b) nácviky na zkoušky vloh - ANO – NE

 

V sobotu mám zájem pracovat ve skupině: a) nácviky na PZ, SVP - ANO – NE

                                                                           b) nácviky na zkoušky vloh - ANO – NE

 

(zakroužkujte zvolenou variantu)

 

Celkem uhrazen účastnický poplatek ve výši: …………………… Kč.

 

Ubytování ve vlastním stanu: ANO – NE

Ubytování v myslivecké chatě: ANO – NE (nutno rezervovat předem!!!!!)

Ubytování v jiném ubytovacím zařízení, zajistím si sám: ANO - NE

(zakroužkujte zvolenou variantu)

 

 

V…………………………… dne ……………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LETNÍ SRAZ ASS 5. – 7.7. 2012 honitba MS Kosičky

jaké to bylo - slovem a obrazem ZDE :-)

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2011

SCHŮZE SEKCE ASS
11. 12. 2011 od 11.00 h V MOTELU VELKÝ RYBNÍK - PELHŘIMOV
(Motel Velký rybník 17, 393 01 Pelhřimov, http://www.motelvr.cz)

Program schůze:
1. Zahájení a volba orgánů schůze
2. Kontrola plnění úkolů uložených minulou členskou schůzí
3. Zpráva vedoucí sekce ASS
4. Zpráva poradkyně chovu ASS
5. Volba delegátů sekce ASS na konferenci KCHLS konanou dne 18.3 2012
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr
Vzhledem k tomu, že pozvánka na schůzi bude zveřejněna pouze na webových stránkách sekce ASS, chtěla bych poprosit všechny členy sekce, kteří pravidelně sekční web sledují, aby o konání členské schůze informovali i ty členy, kteří přístup k internetu nemají. Předem všem děkuji za pomoc!
K. Tydlitová – vedoucí sekce

 

NÁCVIKY NA ZKOUŠKY VLOH - všem zájemcům se omlouváme, ale pro nedostatek zvěře byly nácviky 2011 zrušeny

 

2010

Letní sraz chovných jedinců a příznicvů plemene - jaké to bylo + fotky

Nácviky na ZV - MALEŠOV 16.-18.4.2010 - jaké to bylo? prostě super :-)

 

2009

Nácviky na ZV– Malešov 18.-19.04.2009

2008

NATURA VIVA 14. mezinárodní výstava všeho pro myslivce, rybáře a včelaře

KLUBOVÁ VÝSTAVA - Konopiště 31.5.2008