2008

NATURA VIVA14. mezinárodní výstava všeho pro myslivce, rybáře a včelaře

Ve dnech 21. – 25. 5. 2008 se uskutečnil na výstavišti v Lysé nad Labem výstava NATURA VIVA.

Jednatel ČMMJ, ing. J. Kostečka Ph.D., nabídl sekci ASS možnost prezentovat naše plemeno v pavilónu myslivosti a ČMMJ nám poskytla na reklamní materiály i finanční prostředky.

Díky ochotě několika členů naší sekce se nám podařilo prezentaci zrealizovat a dle ohlasů a reakcí návštěvníků si troufnu říct, že to byla akce velice vydařená!

Oslovili jsme široký okruh lidí, dětmi počínaje a myslivci-kynology konče. Plakáty, obrázky, poháry ze zkoušek i výstav, chovné knihy, reklamní letáky, to vše budilo velký zájem, ale největším lákadlem pro návštěvníky stánku byli samozřejmě špringři „in natura“.
Myslím, že se nám podařilo veřejnosti představit anglického špringršpaněla takového , jaký opravdu je: elegantního loveckého psa s velice společenskou povahou a všestranným využitím.

Chtěla bych velice poděkovat všem, kteří se na této prezentaci podíleli! Zejména však Mgr. Ditě Michlové, která graficky zpracovala všechny naše společné nápady (nové sekční logo, plakát sekce ASS, fotokoláže, reklamní leták, prezentaci na DVD) a pomohla mi celou expozici instalovat. Dále pak poděkování patří ing. M. Studenénu za sponzorský dar v podobě tisku barevných letáčků sekce ASS a samozřejmě všem, kteří se svými pejsky byli ochotni věnovat svůj čas propagaci plemene přímo na výstavišti: Noře Čapkové, Olině Kulhavé, Mgr. Renatě Tetřevové, Ing. Ireně Erhartové, Milanu Bendovi, ing. Evě Laubeové, maželům Michlovým, Šárce Zádrapové , a v neposlední řadě i všem členům sekce, kteří nám poskytli fotografie svých psů.

Mgr. K. Tydlitová