Sraz příznivců plemene

Ve dnech 23.-25.7.2010 proběhl plánovaný sraz příznivců, chovatelů a majitelů ASS, kterého se zúčastnilo celkem 25 členů sekce s rod. příslušníky, kteří sebou přivedli dohromady 16 psů.
Sraz byl dobře organizačně zajištěn, za což patří díky členům MS Peklo Trutnov v čele s Petrem Pavlíkem. Že se akce vydařila je zřejmé i z přiloženého příspěvku pana Ing. Miroslava Antálka.

 

Vážený priatelia, chovatelia anglických špringeršpanielov.

Dňa 24-25 července sa uskutočnilo stretnutie priateľov, členov sekcie anglického špringeršpaniela. Celá akcia bola vytvorená pani Mirkou Kadlecovou a MS Peklo na čele s pánom Pavlíkom a nesmiem zabudnúť na jednotlivých členov mysliveckej spoločnosti Peklo.
V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim priblížiť moje dojmi z celej akcie usporiadanú týmito dvoma osobami.
Celá akcia sa odohrávala v prekrásnom prostredí Krkonoš, v blízkosti mesta Trutnova. Ráno po srdečnom uvítaní došlo k prehliadke zúčastnených psíkov a ich jednotlivému popisu. Následne začal celkový program, ktorý začal zhodnotením jednotlivých psíkov v kruhu ako keby to bolo na samotnej výstave. Samotný nácvik predvedenia, postoje apod.
Následne sa prešlo k úprave psíkov pred výstavou, ako sa má upravovať srsť, aké nástroje sa pri samotnej úprave používajú, aby samotný psík vyzeral dobre vo výstavnej kondícii a reprezentoval plemeno tohto poľovného sliediča v plnej svojej kráse.
Po tomto došlo k nácviku jednotlivých disciplín a samotnou ukážkou na predvedenie psíka v poľovnej praxi. Od prehľadávania sliedenia vo vode až cez prácu v lese.
Na margo všetky disciplíny boli pripravené samotnými členmi mysliveckého združenia Peklo. Od jednotlivých druhov zveri potrebných nácviku, ako aj samotné prostredie.
Na margo tohto celého podujatia môžem napísať len slova chváli. Nakoľko som sa na takomto stretnutí zúčastnil po prvý krát milo ma prekvapilo celé dianie samotného stretnutia.

Ako začínajúci chovateľ tohto nádherného plemena som sa veľa naučil o jeho povahe, ako sa chovať k samotnému psíkovi ako aj nové tváre priateľov , ktorý vždy podali pomocnú ruku a radi odpovedali na otázky a vymieňali si svoje skúsenosti pri práci s plemenom anglického špringeršpaniela, aby sa udržali vlastnosti plemena na čo bol tento psík stvorený.

Posledné riadky chcem venovať poďakovaniu samotným usporiadateľom pani Kadlecovej Mirke ako aj pánovi Pavlíkovi. Myslím, že budem písať za všetkých zúčastnených poďakovanie patrí aj MS Peklo za príjemné prostredie za starostlivosť a neskutočný srnčí guláš a samotné pohostenie. Veľmi pekne ĎAKUJEM.

Na záver chcem všetkých chovateľov poprosiť o podporu takýchto akcií, kde sa stretnú priaznivci tohto plemena, ktoré pomôžu pri jeho rozširovaní medzi širokou poľovníckou verejnosťou.
Záverom je moje prianie podobnú akciu zopakovať, viem koľko je starostí s usporiadaním podobných akcií a koľko voľného času to zaberie preto je to v rukách usporiadateľov resp. aj nás samotných chovateľov pomôcť pri podobných akciách.

Tak na moje posledné ďakujem za neskutočnú akciu
Zostávam s pozdravom a úctou a lovu zdar
Ing. Antálek Miroslav, Brodské, Slovenská rep.

společné focení  
nástup odpočinek
nácvik a příprava na výstavu - Adélka Corry
Beata Libavské lesy ať se mládí vyřádí
oběd výlet na hrad