KLUBOVÁ VÝSTAVA 2008 KONOPIŠTĚ 31.5.2008

výsledky

Dne 31. 5. se uskutečnila KLUBOVÁ VÝSTAVA slídičů a ostatních plemen sdužených v KCHLS mimo retrievrů. Byli pozváni tři rozhodčí z Velké Británie - pro AC paní Sue Young a pan Philip Young, pro AŠ a WŠ pan Frank Whyte, pro ostatní slídiče a vodní psy přijela paní Hana Ahrens z Rakouska. Úlohu hlavního rozhodčího přijal pan Josef Nosek MVDr. Jako generálního sponzora výstavy jsme měli firmu Samohýl - zástupce krmiva PURINA PRO PLAN na českém trhu. Za jeho štědrost při přípravě materiálů pro tuto výstavu a hlavně za ceny v podobě krmiva a pamlsků pro každého vítěze a to již v jednotlivých třídách mu patří náš velký dík. Jako zpestření celého dne firma Samohýl - PURINA PRO PLAN zajistila přítomnost oficiálního fotografa, který zdarma fotografoval všechny, kdo měli zájem a hlavně průběh celého dne. Fotky budou zveřejněny na oficiálním webu klubu. Nesmíme zapomenout na sponzory z řad členů naší sekce - Anglického špingršpaněla. Za štědré příspěvky jsme mohli zakoupit dárek v podobě lahve kvalitního bílého vína s etiketou Anglického špringršpaněla, kterou si odnesl každý z vystavovatelů a rozhodčích. Dále bychom rádi poděkovali slečně Z. Hudečkové za úžasné, rukou malované obrázky zástupců všech zúčastněných ras pro každého vítěze plemene. V neposlední řadě chceme poděkovat všem členům sekce, kteří se ochotně zapojili do práce na organizaci a hladkém průběhu této klubové výstavy, která byla pod patronací naší sekce. Všichni jsme se pořádně zapotili - a to nejen horkem :-), ale dovedli jsme tento den ke zdárnému konci a mohli jsme se unavení, ale spokojení rozjet domů.

za poslání finančního příspěvku děkujeme

- Ing. Františkovi. Siladimu CHS z Libockého dolu

- Markétě Procházkové

- Ing. Darině Mervové CHS Darrem Canis

- Michaele Severové CHS Tiferet

- Petře Golinovské CHS Bohemia Jewellery

- Ing. Evě Laubeové

- Mirce Kadlecové CHS z Větrné paseky

- Janu Erhartovi a Ireně Erhartové CHS z Křížových alejí

- Ladislavovi Michlovi a Mgr. Ditě Michlové CHS Rockdale

za pomoc při zajišťování výstavy děkujeme

- Noře Čapkové a Ing. Ladislavovi Mrnkovi CHS Maktoob

- Mgr. Ditě Michlové

- Radce Kobylkové CHS z Jindřichovských luk

- panu Rybářovi

- Martině Hladké

- Olině Kulhavé

- Ing. F. Kadlecovi a Ing. M. Kadlecové

- Radce Vondrové

- Šárce Zádrapové