Od 1.1.2009 budou všichni nově uchovnění psi – samci testováni na fucosidózu. Psi s výsledkem nosič budou krýt jen feny s DNA testem čistým. Psi pocházející z již testovaných rodičů doloží svůj negativní výsledek certifikátem předků. Psi s výsledkem postižení (affected) budou vyřazeni z chovu.

Tento test provádí:
Animal Health Trust ve Vel. Brit. (stěr slin) – cca 50 lib.
(současně s testem DNA na fuco si můžete nechat udělat test i na PRA Cord 1 – cena je pak cca 80 lib.)
Laboklin GmbH v Německu (z krve i slin) – 100 EUR

- na internetových stránkách obou laboratoří si můžete stáhnout formuláře

- o zaslání sady štětečků na stěr slin a formulářů si můžete požádat i poradkyni chovu, která vám je dodá včetně českého návodu.

Od roku 2009 by měla získat akreditaci na provádění testu DNA na fucosidózu i plzeňská laboratoř Genomia . Cena testu je 1.600,- Kč + poštovné.

Ve formuláři musí být vaším veterinárním lékařem potvrzena identita psa a tím pádem i odebraného vzorku krve.

Adresy laboratoří jsou:

Genomia

Teslova 3

30100 Plzen

laborator@genomia.cz

tel: +420 724 028 493

tel: +420 378 051 410

http://www.genomia.cz

Laboklin GmbH & Co. KG

z. Hd. Herrn Dasch

Prinzregentenstr. 3

97688 Bad Kissingen

Deutschland

http://www.laboklin.de

Genetic Services

Animal Health Trust

Lanwades Park

Kentford, Newmarket

Suffolk

CB8 7UU

Great Britain

http://www.aht.org.uk/

 

FUCOSIDÓZA U ANGLICKÝCH ŠPRINGRŠPANĚLŮ

   Fucosidóza je progresivní neurologické onemocnění, které částečně napadá centrální nervový systém a může postihnout jak člověka, tak i anglického špringršpaněla. Psi, u nichž se toto onemocnění projeví, se málokdy dožívají čtyř let. Genová mutace způsobující onemocnění se diagnostikuje stejně jako v případě lidí a provádí se na dvou specializovaných pracovištích v Cambridgi ve Velké Británii a v Austrálii. Mutaci způsobuje ztráta malé části DNA v genu pro enzym nazývaný a-L-fucosidase a právě na této podstatě je založen test zjišťující onemocnění. Tento test provádí Animal Health Trust (Velká Británie), Laboklin (Německo).

    K mutacím dochází samočinně. Genetické změny zapříčiněné fucosidózou se mohou vyskytovat jak v čistokrevném chovu anglických špringršpanělů, tak i u jejich kříženců, či jiných plemen. Nejčastěji se však toto onemocnění vyskytuje v určitých chovatelských liniích. Fucosidóza se dědí recesivně. Aby se choroba u určitého jedince projevila, musí být oba jeho rodiče pozitivní. U psů, kteří mají jen jednoho rodiče pozitivního, se fucosidóza sice neprojeví, avšak toto onemocnění dál přenášejí na své potomstvo. Těmto jedincům se říká nosiči. Přítomnost takto navenek zdravých jedinců (nosičů) v populaci představovala pro chovatele až do současnosti závažný problém - ačkoli totiž došlo ke spojení dvou zdánlivě "zdravých" jedinců, narodila se poškozená štěňata. Nyní stačí provést jednoduchý DNA test a "nosiči" jsou odhaleni.

    Test se provádí na vzorku krve - zdroje DNA. Část genu, kde se dá předpokládat mutace, se napřed musí namnožit, aby byl DNA dostatek pro další analýzu. Namnožení lze docílit standardní metodou - polymerázovou řetězovou reakcí. Takto získaný vzorek podrobíme analýze, při níž jednotlivé úseky DNA oddělíme od sebe na základě jejich velikosti. DNA zviditelníme pomocí látky, která se váže na DNA a je viditelná v ultrafialovém světle. Pokud je v genu pro fucosidózu mutace (nazvaná delece), DNA je kratší a my ji můžeme odlišit od DNA zdravé, která je delší. Výsledky je možné porovnat a zpracovat v počítači - postižené a zdravé geny se od sebe zřetelně liší svojí velikostí.

    Tato technologie nám tedy umožňuje odlišit od sebe zdravého jedince od "nosiče". Chovatelé ASS tak získávají cenné informace, které psy použít v jejich chovatelském programu. V praxi se fucosidóza projevuje již v útlém psím věku. DNA test však odhalí i zdánlivě zdravého jedince, který po jednom svém rodiči nese poškozený gen. Pokud takového psa, u něhož se samozřejmě neprojevují žádné symptomy onemocnění, zkřížíme s druhým jedincem, který je naprosto zdravý, u žádného štěněte se fucosidóza neprojeví, ale přibližně polovina se stává "nosičem". Na druhou stranu, jsou-li oba rodiče "nosiči", pak přibližně 25% štěňat z vrhu je naprosto zdravých, u 25% se onemocnění naplno projeví a 50% jsou "nosiči", jež budou chorobu šířit dál.

    Aby se fucosidóza vymýtila, je nutné z chovu vyřadit všechny "nosiče". U netestovaných potomků "čistých" rodičů je třeba v testech průběžně pokračovat. Jen tak si chovatel bude jistý, že mu v chovu nezůstali žádní "nosiči" a budoucím majitelům štěňat může zaručit, že v jejich liniích se fucosidóza nevyskytuje a jejich odchovy jsou  od této nebezpečné choroby oproštěny.

Dr.Nigel Holmes
Section of Genetic,Animal Health Trust

Yearbook 1999 Southern English Springer Spaniel Society
Preložila: Mgr.Renáta Tetřevová

 

 

Vyhodnocování - FUCOSIDÓZA

Fucosidóza se testuje pro nás nejlépe v Německu a ve Velké Británii.

Ve formuláři musí být vaším veterinárním lékařem potvrzena identita psa a tím pádem i odebraného vzorku krve.

Adresy laboratoří jsou:

Laboklin GmbH & Co. KG

z. Hd. Herrn Dasch

Prinzregentenstr. 3

97688 Bad Kissingen

Deutschland

http://www.laboklin.de

Genetic Services

Animal Health Trust

Lanwades Park

Kentford, Newmarket

Suffolk

CB8 7UU

Great Britain

http://www.aht.org.uk/