Postup při uchovnění psa:

Po splnění chovných podmínek majitel psa pošle doporučeným dopisem poradkyni chovu:

1. originál průkazu původu +kopii
2. originál soudcovských tabulek z úspěšně složených zkoušek
3. originál posudkových listů z výstav
4. originál výsledku posouzení DKK
5. kvalitní fotografii ve výstavním postoji (možno i v elektronické podobě)
6. kopii potvrzení o zaplacení členských příspěvků
7. výsledky DNA testu na fucosidózu

Postup při uchovnění feny:

Po splnění chovných podmínek majitel feny pošle doporučeným dopisem poradkyni chovu:

1. originál průkazu původu +kopii
2. originál soudcovských tabulek z úspěšně složených zkoušek
3. originál posudkových listů z výstav
4. originál výsledku posouzení DKK
5. kvalitní fotografii ve výstavním postoji (možno i v elektronické podobě)
6. kopii potvrzení o zaplacení členských příspěvků


Poradce chovu přidělí jedinci reg. č. , zařadí ho do evidence a do PP v příslušné kolonce potvrdí chovnost, reg. č., výsledek DKK a fucosidózu . Průkaz původu vrátí majiteli psa/feny, který pošle PP na plemennou knihu ČMKJ k potvrzení chovnosti!!!. Plemenná kniha ČMKJ oficiálně uchovní jedince s razítkem chovná fena či chovný pes. Vzhledem k novým směrnicím PK ČMKJ doporučuji všem majitelům jedinců, kteří splnili chovné podmínky a byli uchovněni u poradce chovu, odeslat průkaz původu na PK. Bez razítka "CHOVNÝ PES"/"CHOVNÁ FENA" nesmí být jedinec v chovu používán!!! - Zápis z chovatelské rady Velká Bíteš 30.3.2011

poradce chovu Paedr.Pavlína Stuchlíková stuchlikova.ass@seznam.cz