V roce 2019 vyšla po delší době opět Ročenka Anglického špringršpaněla v tištěné podobě. Obsahuje: FCI STANDART N 125, střípky minulosti ( autor článku Renáta Tetřevová - CHS Dragons Manor)
využití ASS  a prezentaci
jednotlivých chovatelských stanic a chovných jedinců

Zájemci si ji mohou objednat u poradkyně chovu PaeDr. Pavlína Stuchlíková
 

Ročenka anglického špringršpaněla v tištěné podobě obsahuje
článek o historii, využití a péči o ASS, standard plemene, inzeráty
jednotlivých chovatelských stanic a chovných jedinců a seznamy chovných psů
a fen. Zájemci si ji mohou objednat u vedoucí sekce Mgr. Tydlitová-
galaxycz@seznam.cz.
U příležitosti konání Evropského kongresu španělů v Třeboni vzniklo prezentační CD představující plemeno anglický špringršpaněl v České republice. Toto CD obdrželi všichni účastníci kongresu jako dárek.
Za zpracování tohoto velice pěkného propagačního materiálu patří obrovské poděkování paní Mgr. Ditě Michlové, které vzniku tohoto CD věnovala nemálo svého volného času i svého umu.
Toto CD obsahuje následující soubory: fotografie k tématům ASS-lovecký výcvik+zkoušky, ASS-výstavy, ASS dítě+pes, ASS-ostatní aktivity (agility, záchranařina atd.), život s ASS, článek o historii ASS v ČR po II.sv.v. od Ing.Siladiho (česká a anglická verze), článek p.Milana Bendy o využití ASS v myslivecké praxi a také ročenku ASS, která do konce tohoto roku vyjde i v tištěné podobě, ve které prezentují jednotliví majitelé a chovatelé své špringršpaněly a chovatelské stanice.

V případě zájmu je možné si prezentační CD objednat u vedoucí sekce galaxycz@seznam.cz
Mgr. Tydlitová-vedoucí sekce

Možnost objednání DVD
1. z Kongresu
2. z ESA výstavy Třeboň 2009
3. z Klubové výstavy Třeboň 2009


Ing. J. Horyna horjan@mmr.cz nebo telefonicky na čísle 731 628 161
instruktážní DVD o nácviku aportu - přednášející pan Milan Benda. Možnost objednat na telefonu 604 955 839 Milan Benda
XXIV. Memoriál Mileny Štěrbové - DVD . Možnost objednat na telefonu 604 955 839 Milan Benda