Jak na štěňata

 

 

Vážení chovatelé,

protože většina z nás nechová více vrhů ročně a zapomínáme a pak přesně nevíme, jak při plánování vrhu a po vrhu postupovat-zde je manuál.

1. Krytí feny plánujeme dostatečně dopředu a požádáme mailem o krycí list poradce chovu na stuchlikova.ass@seznam.cz 

 

Zároveň pošlete potvrzení o zaplacení poplatku na č.ú. Číslo účtu: 22937531/0100 Variabilní symbol: 555. Platí se předem.

Částka: 100,- krytí psem (platí majitel psa, v případě zahraničního krytí nebo psa v majetku nečlena KCHLS majitel feny)

100,- vystavení doporučení  (platí majitel feny)

Expres vystavení krycího listu 500,- (od 1.6.2019)

 

2. Poštou obdržíte originál krycího listu a 1. kopii. 1. kopii zašlete poradci chovu po krytí

3. Pokud fena nezabřezne, pošlete originál KL zpět poradci chovu s informací, že fena nezabřezla. Můžete požádat o náhradní KL (1 zdarma).

4. Pokud fena zabřezne, informujete poradce chovu a majitele krycího psa do deseti dnů po vrhu o počtu štěňat, pohlaví a datu narození (mailem). Vytiskněte Přihlášku vrhu ZDE:  přihláška vrhu ASS   Vyplňte jména v pořadí psi a feny a pošlete na plemennou knihu (adresa je na přihlášce), kde vám přidělí čísla a pošlou poštou zpět. Pak budete čipovat (tetovat) a s potvrzením o čipování (tetování) a s čísly čipů zašlete zpět na plemennou knihu, kde vám vystaví rodokmeny. Ty vám přijdou na dobírku na adresu chovatelské stanice. Čipování je již povinné.

P.Stuchlíková

PCH ASS