Schůze sekce konaná dne 23. 11. 2008 v Konopáči přijala návrh etického kodexu jako doporučující principy chování členů sekce ASS

 

ETICKÝ KODEX ČLENA SEKCE ASS

1. Majitelé a chovatelé ASS se řídí Zákonem na ochranu zvířat při chovu psů.

2. Veškeré chovatelské snažení by mělo mít za cíl zlepšení plemene.

3. Každý majitel nebo chovatel ASS by měl držet / chovat jen tolik psů, aby se jim mohl plnohodnotně věnovat a zajistit jim potřebnou péči včetně dostatku pohybu.

4. Chovatel kryje jen zdravou, typickou, chovnou fenu zdravým, typickým, chovným psem. V chovu nepoužije jedince vykazující jakékoliv známky agresivity či bázlivosti, což je chování u ASS nanejvýše nežádoucí!

5. Majitel chovného psa odmítne krýt fenu, která není v dobrém zdravotním stavu nebo v dostatečně dobré kondici, stejně tak fenu nechovnou nebo bez PP.

6. Chovatel by neměl zatěžovat fenu přílišnými vrhy. Za etické se považuje odchovat na jedné feně max. 4 vrhy (resp. 32 štěňat).

7. Majitel chovného psa by měl odmítnout krýt fenu, kterou její chovatel zatěžuje nadměrným množstvím porodů.

8. Chovatelé i majitelé chovných jedinců by měli provádět také nepovinná zdravotní vyšetření (fucosidóza, vyšetření očí atd.) a  jejich výsledky plně zohledňovat při chovatelské činnosti.

9. Odchovem štěňat se zabývá pouze ten, kdo se může štěňatům i feně dostatečně věnovat a má pro odchov štěňat potřebné prostorové podmínky a finanční prostředky.

10. Chovatel prodává socializovaná, zdravá štěňata minimálně ve věku 7 týdnů. Pokud prodává štěně s jakoukoli vadou či defektem, musí o tom majitele informovat , stejně tak o případných problémech , které s tím souvisí, a zohlednit vše v ceně štěněte.

11. Chovatel NIKDY neprodává štěňata překupníkům, do laboratoří nebo obchodů se zvířaty (pet shopů). Majitelé chovných psů odmítnou spolupracovat s množiteli, kteří odchovávají štěňata jen za účelem svého finančního obohacení.

12. Chovatel by neměl prodat štěně ani dospělého psa lidem,o kterých ví, že jsou dlouhodobě zaneprázdněni a u nichž by štěně/dospělý pes pobýval často dlouhou dobu sám.

13. Chovatel prodává štěňata vždy spolu s průkazem původu, kupní smlouvou, evropským pasem, „návodem na použití“ a měl by rovněž nového majitele štěněte informovat o možnosti členství v KCHLS resp. v sekci ASS.

14. Chovatel by měl zůstat s majiteli svých štěňat v kontaktu a poskytovat jim tzv. chovatelský servis, tj. podává rady v oblasti výchovy, výcviku, úpravy, výstav, zkoušek atd.

15. Chovatel či majitel pečuje i o psy, kteří vzhledem k věku již nepatří mezi chovné jedince. Zbavovat se „psích důchodců“ je VRCHOLNĚ NEETICKÉ!!!

16. Chovatel se neustále vzdělává, zachovává si stálé povědomí o situaci v chovu doma i v zahraničí a udržuje kontakty s chovateli v ČR i v zahraničí.

17. Při výcviku ani výchově ASS nepoužívají majitelé nepřiměřeného
fyzického trestání.

18. Chovatelé a majitelé při propagaci a inzerci svých ASS uvádějí výhradně pravdivé údaje , tj. nedopouštějí se tzv. klamavé reklamy.

19. Členové sekce úmyslně nepoškozují dobré jméno ostatních chovatelů a majitelů ASS. Záměrné urážení,osočování a zesměšňování ostatních členů, ať už při osobním kontaktu nebo ve veřejných médiích (internet) je naprosto NEPŘÍPUSTNÉ!