Podmínky chovu pro nečleny KCHLS

KCHLS umožňuje dle Zápisního řádu ČMKU chov i nečlenům KCHLS a to za následujících podmínek:

Uzavření smlouvy mezi KCHLS a  chovatelem-nečlenem. Zajišťuje ing. Šarman – jednatel KCHLS

e-mail: jaroslav.sarman@quick.cz

Ceník služeb pro nečleny KCHLS – zajištění chovatelského servisu

Jednorázové poplatky pro nečleny:
Uchovnění psa, feny: 500,- Kč
Zápis chovného psa na doporučení KCHLS: 500,- Kč
Doporučení na krytí: 900,- Kč
Kontrola vrhu 500,- Kč
Náhrada cestovních výdajů 5,- Kč/km
Paušální poplatek (změna vlastnictví nakryté feny ze člena na nečlena v průběhu březosti, import, či zapůjčení k vrhu již v zahraničí nakryté feny) 500,- Kč
číslo účtu:22937531/0100 variabilní symbol:555+číslo smlouvy konstantní symbol: 0558 zpráva pro příjemce:příjmení chovatele
Kalkulace výše poplatku (v Kč):
Uchovnění                          = 250,- Kč členský příspěvek + 100% 500,- Kč 
Doporučení na krytí = 100,- Kč doporučení na krytí - fena + 100% 900,- Kč
   100,- Kč poplatek za krytí  - pes + 100%
   250,- Kč členský poplatek / 1 rok + 100%

450,- Kč + 100%  = 900,- Kč

Paušální poplatek =  250,- členský poplatek / 1 rok + 100% 500,-